Warszawa!


Żad­na noc nie może być aż tak czar­na, żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy. 
Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na, żeby nie można było od­kryć oazy. 
Pogódź się z życiem, ta­kim ja­kie ono jest. 
Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość. 
Is­tnieją kwiaty, które kwitną na­wet w zimie.

Wyjazd do Warszawy strasznie udany! Nie wiem co napisać więc dodaję tylko zdjęcia. Pa ;*


Udostępnij ten post