Closer than farther


"Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania."

Komentarze